Insights

Waarom u de klant moet begrijpen voordat u het PRD opstelt

Waarom u de klant moet begrijpen voordat u het PRD opstelt

Vorige week heeft customer experience thought leader
Annette Franz een webinar
voor Sendbird over de tien basisprincipes van klantgerichte organisaties.

Een van die tien principes sprong er voor mij uit: “Mensen voor producten.” Ja, dat klopt. Mensen moeten altijd vóór het product komen.

Tijdens ons webinar sprak Annette over hoe productteams echt moeten begrijpen wat de klant probeert te bereiken, welke problemen zij proberen op te lossen en welke uitdagingen hen in de weg staan. Voordat u een functie of product gaat bouwen, moet u begrijpen wat uw klant wil bereiken.

Het is meer dan alleen vragen naar wat uw klant wil, het gaat erom de pijnpunten van de klant echt te begrijpen, evenals wat hij doet, denkt en voelt bij het werk dat moet worden gedaan. Dat is wat Franz bedoelt met mensen vóór producten — eerst het pijnpunt van de klant in ogenschouw nemen, weten welk probleem de klant probeert op te lossen, alvorens over te gaan tot het opstellen van een PRD. Anders zou u kunnen ontdekken dat uw product meer problemen veroorzaakt dan oplost voor uw klanten.

Als productmarketeer heb ik uit de eerste hand gezien hoezeer klanten geneigd zijn om er meteen in te duiken (net zo enthousiast als uw product- en engineeringteams) om de oplossing te definiëren. Maar zoals Annette in haar boek schrijft
Gebouwd om te winnen
,

“Als je klanten vraagt wat ze willen, doe je het helemaal verkeerd.”


“Mensen willen geen kwart-inch boor kopen. Ze willen een gat van een kwart inch!”
– Theodore Levitt

Het door het product op te lossen probleem is de behoefte aan een gat van een kwart inch, en er zijn vele mogelijkheden om dit voor de klant op te lossen. Door te focussen op het pijnpunt van de klant zullen productteams innovatieve manieren vinden om waarde voor hen te creëren. En waarde behoudt klanten.


“Zoek geen klanten voor je producten, zoek producten voor je klanten.”
– Seth Godin

Annette definieert een klantgerichte organisatie als een organisatie die zich houdt aan de regel “geen discussies, geen beslissingen, geen ontwerpen zonder de stem van de klant erbij te betrekken”. Als productteams de tijd nemen om echt na te denken over hoe zij het probleem van de klant kunnen oplossen, levert dat waarde op voor de klant, en in ruil daarvoor waarde voor het bedrijf. Inzicht in de klant is dus de “hoeksteen” van een klantgerichte organisatie.

Dus waar begin je? Hoe breng je de stem van de klant in alles wat je doet? Annette schetst in haar presentatie geweldige ideeën, waaronder die in de dia hieronder. Ik raad je ten zeerste aan
bekijk de herhaling van Annette’s webinar presentatie
om het volledige voordeel te krijgen.

Categories: Insights