groupChannelPushTriggerOptionEnumMap top-level constant Null safety

Map<GroupChannelPushTriggerOption, String> const groupChannelPushTriggerOptionEnumMap

Implementation

const groupChannelPushTriggerOptionEnumMap =
    <GroupChannelPushTriggerOption, String>{
  GroupChannelPushTriggerOption.global: 'default',
  GroupChannelPushTriggerOption.all: 'all',
  GroupChannelPushTriggerOption.off: 'off',
  GroupChannelPushTriggerOption.mentionOnly: 'mention_only',
};