Skip to main content
On This Page
SBM blog CTA mobile 1

Drive growth and reduce costs with omnichannel business messaging

On This Page

Verkenning van OpenAI's GPT-4o en zijn Toepassingen in Kennisgebaseerde Bots

Gpt 4o cover image
May 14, 2024
Jerry Jeon
Software Engineer
On This Page
SBM blog CTA mobile 1

Drive growth and reduce costs with omnichannel business messaging

On This Page
SBM blog CTA mobile 1

Drive growth and reduce costs with omnichannel business messaging


Dit artikel is vertaald door GPT-4o. U kunt het originele artikel bekijken via deze link.

In de afgelopen maanden zijn er een reeks nieuwe grote taalmodellen (LLM's) uitgebracht, van Claude 3 tot Llama 3. Deze modellen zijn aanzienlijk verbeterd en hebben veel interesse gewekt in de volgende stappen van OpenAI. Op 13 mei 2024 kondigde OpenAI de GPT-4o aan, die algemeen werd geprezen als een revolutionaire verandering. Dit artikel onderzoekt hoe GPT-4o verschilt van eerdere modellen en wat dit betekent voor kennisgebaseerde bots.

Introductie van GPT-4o

De "o" in GPT-4o staat voor "Omni", wat "alles" of "geheel" betekent. GPT-4o kan tekst-, audio- en beeldinvoer en -uitvoer verwerken. Ik heb de verbeteringen en kenmerken van GPT-4o samengevat zoals onthuld in de demovideo van OpenAI.

Belangrijkste verbeteringen in GPT-4o

Het vorige model voor GPT-4o was GPT-4-turbo-2024-04-09, uitgebracht op 9 april 2024. Hier zijn de door OpenAI geïntroduceerde verbeteringen ten opzichte van eerdere modellen:

  • Twee keer zo snel als de laatste GPT-4
  • 50% kostenreductie
  • Vijf keer hogere snelheidslimiet vergeleken met GPT-4 Turbo
  • Ondersteuning voor realtime video en audio

Nieuwe spraakinteractie

De ChatGPT-app biedt een interface genaamd spraakmodus, die eerder gebruikers vereiste om hun stem in te voeren en te wachten op een antwoord. Nu worden de antwoorden vrijwel onmiddellijk in realtime gegeven. Volgens OpenAI is de gemiddelde reactietijd ongeveer 320 milliseconden, vergelijkbaar met menselijke reactietijden. Gebruikers hoeven niet te wachten tot GPT klaar is met spreken; ze kunnen onderbreken en interageren tijdens het antwoord. Het systeem stelt ook de expressie van emoties en de creatie van diverse stemmen mogelijk. De demo toonde commando's zoals "spreek dramatischer" en "spreek in een robotachtige toon".

Videofuncties

De demo toonde de mogelijkheid van GPT-4o om in realtime te helpen bij het oplossen van wiskundige problemen op papier en code-analyse te bieden door live naar een computerscherm te kijken.

GPT-4o API Release

OpenAI heeft ook aangekondigd dat GPT-4o wordt ondersteund in zijn API, volgens de community-aankondiging. De eerder genoemde voordelen van tweemaal de snelheid, 50% kostenreductie en een vijfvoudige verhoging van de snelheidslimiet zijn direct van toepassing. Hoewel deze verbeteringen voor alle gebruikers voordelig zijn, zijn ze bijzonder significant voor API-gebruikers met hoge gebruikspercentages.

Een andere belangrijke verandering is de ondersteuning voor audio-invoer. Eerder was het voor spraakgestuurde chatbots nodig om STT (Speech-to-Text) functies te gebruiken om tekst naar de API te sturen. Nu kan audio direct naar de API worden gestuurd, wat het veel efficiënter maakt en de transmissie van geluiden mogelijk maakt die moeilijk in tekst om te zetten zijn. Het doel van OpenAI is om deze functie binnen enkele weken te ondersteunen, en ik ben erg enthousiast over deze langverwachte toevoeging aan de API.

Conclusies en samenvatting van de introductie van GPT-4o

GPT-4o vertegenwoordigt een significante verbetering ten opzichte van eerdere modellen op verschillende gebieden. Hoewel sommige functies nog moeten worden vrijgegeven, geven de in de demo getoonde functionaliteiten een revolutionaire verandering aan. Terwijl de snelle introductie van nieuwe modellen de positie van OpenAI leek te bedreigen, zorgt deze innovatie ervoor dat OpenAI aan de top blijft wat betreft aandacht en functionaliteit.

De audio-invoer en realtime gespreksfuncties zijn bijzonder indrukwekkend. De succesvolle implementatie van de spraakgespreksfuncties van GPT-4o is te danken aan een uitstekende gebruikersinterface. Sam Altman vermeldde in zijn blog dat de nieuwe spraakmodus de beste interface is die hij heeft gebruikt, en benadrukte het belang van de interface in AI-technologie.

De interface wordt vaak over het hoofd gezien bij het integreren van functies zoals chat of chatbots in diensten. Hoewel het voldoende lijkt om de API van het AI-model te gebruiken om berichten te leveren, vereist het bouwen van een goede chatinterface aanzienlijke middelen. Sendbird weet dit en biedt uitstekende chatinterfaces voor integraties met GPT-4o, Llama 3 en Claude 3.

Toepassing van GPT-4o in kennisgebaseerde bots

LLM's hebben beperkingen, zoals kennis tot een bepaalde datum en het onvermogen om toegang te krijgen tot privé-informatie. Om deze beperkingen te overwinnen, zijn kennisgebaseerde bots ontwikkeld. Gebruikers kunnen specifieke informatie in deze bots invoeren in verschillende formaten, zoals URL's, PDF's en CSV-bestanden.

In een vorig artikel waarin ik de prestaties van Claude, GPT en Llama vergeleek, onderzocht ik welk LLM, inclusief GPT-4-turbo, het meest geschikt was voor het structureren van kennisgebaseerde bots. Dat artikel concludeerde dat GPT-4-turbo de beste prestaties leverde in termen van nauwkeurigheid en beknoptheid.

Aangezien GPT-4o een vooruitgang is ten opzichte van GPT-4-turbo, verwachtte ik dat het ook uitstekende prestaties zou leveren voor kennisgebaseerde bots. Toen ik dezelfde tests toepaste, waren de resultaten zoals verwacht en toonden uitstekende vraag-en-antwoordvaardigheden.

Laten we een voorbeeld bekijken. Ik heb een PDF-bestand van het rapport "2022 Commuting in the USA" van het U.S. Census Bureau geregistreerd in het Sendbird-dashboard en verschillende vragen gesteld.

Let op de hoge kwaliteit van de antwoorden. U kunt de volledige lijst met vragen en antwoorden bekijken op mijn GitHub.

Als u de resultaten zelf wilt ervaren, is het maken en testen van uw eigen chatbot een uitstekende benadering. Sendbird biedt een eenvoudig proces om een aangepaste AI-chatbot te maken die is aangepast aan uw specifieke kennisbasis in 5 snelle stappen en slechts enkele minuten.

Snelheid: GPT-4-turbo vs. GPT-4o

De chatbot links gebruikt GPT-4 turbo en de chatbot rechts gebruikt GPT-4o. Bij gelijktijdig gestelde vragen was er een opmerkelijk verschil in de snelheid van de responsgeneratie.

In mijn vorige artikel waar verschillende LLM-modellen werden vergeleken, vermeldde ik dat de zwakke punten van GPT-4 de prijs en snelheid waren, maar het lijkt erop dat deze volledig zijn overwonnen in termen van snelheid.

De eerste no-code, aangepaste AI-chatbot voor web en mobiel die GPT-4o ondersteunt

Uw chatbot-interface is cruciaal. Gebruikers verwachten een chatervaring vergelijkbaar met WhatsApp en Telegram, zelfs wanneer ze met een chatbot praten. Bij het bouwen van een aangepaste AI-chatbot is het belangrijk om een chatbot zoals die van Sendbird te overwegen die zowel geavanceerde LLM's zoals GPT-4o als een wereldklasse chatinterface kan bieden.

Om de functionaliteit van GPT-4o te maximaliseren, moeten trendy en nuttige chatfuncties omvatten:

  • Berichtenkaarten om productafbeeldingen weer te geven
  • Voorgestelde antwoorden
  • Berichtstatusontvangsten voor verzonden, geleverde en gelezen berichten
  • Typindicatoren
  • Offline ondersteuning

Integreer GPT-4o in slechts enkele minuten op uw website!

Sendbird kan u helpen bij het bouwen van een GPT-4o aangedreven AI-chatbot zonder code. U kunt uw chatbot ook trainen met uw inhoud met behulp van URL's en bestanden via het Sendbird AI-chatbot-dashboard.

Maak vandaag nog uw eerste GPT-4o-chatbot!

Ebook Grow Mobile content offer background

Take customer relationships to the next level.

Ready for the next level?